Baner

Gimnazija

Gimnazija

Knjižnica NKG-a

Zaziv Duha Svetoga

Aktivnosti - Zanimljivosti
Ponedjeljak, 17 Rujan 2012 08:47

Ravnateljev pozdrav i uvodni govor na misi 11. rujna 2012.

Dragi učenici i dragi roditelji naših učenika! Poštovani g. Rektore i  odgojitelji šalatskog i redovničkih sjemeništa! Dragi profesori i djelatnici naše gimnazije!

Srdačno Vas sve pozdravljam te u Vaše i svoje ime upućujem srdačan pozdrav mons. Valentinu Pozaiću, zagrebačkom pomoćnom biskupu koji se spremno odazvao našem pozivu da predsjeda ovim svečanim euharistijskim slavljem!

Osobito nas raduje da Ste s nama baš Vi, biskupe Valentine, kao biskup iz reda Družbe Isusove koja je punih 6 desetljeća vodila našu gimnaziju i svojim prepoznatljivim djelovanjem doprinijela osobitoj percepciji naše gimnazije. Specifičnoj percepciji još i danas tako prisutnoj u crkvenim i građanskim krugovima, unatoč činjenici što je suvremena hrvatska škola, uključujući i našu gimnaziju, temeljem suvremene školske legislative,  u školskoj teoriji i praksi bitno drugačija  nego prije samo nekoliko godina.

Okupljeni smo na početku nove školske godine, tog specifičnog vremenskog razdoblja koje karakterizira vrlo zahtjevan odgojno-obrazovni rad u kojemu participiraju učenici, njihovi roditelji, profesori te svi djelatnici škole. Zadaće  i dužnosti svih navedenih aktera u odgojno-obrazovnom procesu, koji moraju kroz cijelu šk. godinu sinergično stručno, pedagoški i odgovorno djelovati, potiču nas na početku šk. god. da zatražimo Božju pomoć.

Suvremena škola  u RH, nalazi se u posljednje 4 godine u permanentnoj reformi, kojoj se skori završetak još ne vidi, jer i nova prosvjetna vlast nastavlja s daljnjim promjenama škole.

Osobito je reformi zanimljiva srednja  škola u koju su, raznim reformskim zahvatima, importirane mnoge vrijednosti i mnogi sadržaji koji predstavljaju značajan diskontinuitet dobre hrvatske školske tradicije, teorije i prakse. Dobre i one manje dobre reforme na  odgojno-obrazovnom području,  promijenile su lice hrvatske suvremene škole toliko da je ona bitno drugačija od predodžbi i paradigmi dojučerašnje škole, kao  i naših vlastitih iskustava sa školovanjem, makar ono bilo i prije samo 5-6 godina.

Promjenio se cilj obrazovanja – znanje više nije nešto čime se može ovladati, već nešto što treba stjecati i to cijeli život. Kurikulum škole  mora više usmjeravati  na osposobljavanje učenika za samostalno učenje, mora stvarati kod učenika kritički i aktivan odnos prema znanju. Škola se od davanja informacija, znanja za naučiti,  okreće prema razvoju kompetencija učenika, cilj joj je da učenici steknu kompetencije.

Zato se promijenila i uloga nastavnika,  koji danas  od «posrednika znanja» postaje «savjetnik za učenje»,  nastavnik više nije netko tko ima moć, vlast nad informacijama, tko širi mudrost i znanje koje se  danas toliko „uvećalo, proširilo i produbilo“ da se njime ne može ovladati već ga je potrebno stalno sve više i više osvajati kroz cijeli život, a učenik više nije pasivni primatelj znanja ni objekt odgojno-obrazovnog rada već njegov subjekt.

Zato se promijenio i položaj učenika, koji svoje znanje  danas ne pokazuje više kroz nizanje podatka koje je usvojio tzv. «bubanjem», bez logičkog promišljanja i zaključivanja, pukim pamćenjem reprodukcijskog znanja kojem ne vidi  ni svrhu ni cilj. Umjesto toga, za cijelo gradivo koje mora i želi usvojiti u školi, učenik bi najprije trebao upoznati cilj i svrhu tog učenja, gdje će mu, naime, ta znanja koristiti, trebati u životu.

Promijenila se i uloga roditelja koji su do sada dolazili u školu na informacije o uspjehu svoje djece, s „udaljenih tribina promatrali predstavu koju režira nastavnik, a u kojoj statira njihovo dijete“. Sada, danas, roditelji imaju pravo i obvezu brinuti se za odgoj svoje djece, moraju kontrolirati odgoj svog djeteta i odgojne utjecaje kojima je ono izloženo. Roditelji su u suvremenoj školi sukreatori školskog kurikuluma, suradnici i aktivni partneri rada škole i profesora.

Naša gimnazije će i ove šk. god. poticati intelektualni, socijalni, emocionalni i vjerski razvoj naših učenika, odgajajući ih za humanističke i kršćansko-humanističke, domoljubne i katoličke vrijednosti i vrjednote.

Za takav zahtjevan rad potrebni su nam, naše maksimalno stručno i pedagoško znanje i djelovanje, marljivost i odgovornost naših učenika, suradnja s roditeljima naših učenika kao i   velika pomoć i svjetlo Duha Svetoga koji će nas upravljati prema tom cilju

Biskupe Valentine povedite nas sada u svečano misno slavlje i  molitvu Duhu Svetome.

 

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack